Placówki 

Diagnostyczno - Terapeutyczne

Gdańsk Wrzeszcz

ul. Grunwaldzka 83 / 2

I piętro