Placówki 

Diagnostyczno - Terapeutyczne

Gdańsk

ul. Uphagena 27

I piętro, pok. 109

Wejherowo

ul. Pucka 12

II piętro