Placówki 

Diagnostyczno - Terapeutyczne

Gdynia

ul. Starowiejska 45

II piętro, pok. 207

Wejherowo

ul. Pucka 12

II piętro

Gdańsk

Remont