Centrum Terapii Kecler

 Ogłasza nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Jeżeli:

  • nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny,

  • zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji (złość, gniew, irytacja),

  • osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,

  • zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,

 a w domu są ciągłe nieporozumienia i kłótnie.

 Umożliwimy Tobie:

  • dokonania zmian w życiu rodzinnym,

  • rozwinięcie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,

  • zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,

  • ukształtowanie nowych umiejętności (bez przemocy) w zakresie wychowywania dzieci,

  • nabycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz różnych metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,

  • uzyskanie informacji o innych metodach terapeutycznych.

 Uczestnicy programu po jego ukończeniu otrzymują stosowne zaświadczenie.
Rejestracja wizyt / Informacja: tel. 502 490 553 e-mail: gabinetctk@gmail.com