Dariusz M. Kecler

DYPLOMOWANY PSYCHOLOG (nr dyplomu 12849 SWPS) przygotowanie pedagogiczne (zgodne z rozporządzeniem MEN),

DYPLOMOWANY PSYCHOTRAUMATOLOG (nr świadectwa 51635 UG).

SPECJALISTA W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE 

Przeszkolony do profilowania kryminalnego nieznanych sprawców

(w stopniu zaawansowanym) zaświadczenie nr 452/CKP/2011

Psychoterapeuta psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin. (Certyfikat WTTS)

Studia Podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Przeszkolony do psychologicznej oceny zeznań świadków zaświadczenie Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Nr Dz. SD. 3335/2015/CENS/37.R/8

Przeszkolony w kryteriach oceny dowodu z opinii psychologicznej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych zaświadczenie Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Nr Dz. SD. 3839/2015/CENS/R.11/18

Przeszkolony w ocenie izolowania dziecka od drugiego opiekuna zaświadczenie Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Nr Dz. SD. 1959/2018/CENS/41.R/29

Przeszkolony w znaczeniu oceny neuropsychologicznej w opiniowaniu w sprawach cywilnych zaświadczenie Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Nr Dz. SD. 4500/2018/CENS/43.R/11

Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Ukończony Kurs uprawniający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

inne.

Moim mottem życiowym są słowa Wergiliusza w szerszej formie "Audaces Fortuna Luvat Tque Repellit" (śmiałym los sprzyja, bojaźliwych odtrąca), wobec czego zawsze staram się motywować moich klientów do uruchamiania w sobie takiej "mocy", która pozwoliłaby na zrobienie pierwszego kroku, ku ich marzeniom.

Posiadam stosowne przygotowanie w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Terapii EMDR, Terapii Eklektycznej PTSD (BEEP), Psychoterapii Systemowej - indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, uzależnień behawioralnych (np. od nowych mediów) oraz innych potrzebnych w codziennej pracy systemów czy narzędzi terapeutycznych.