Zakres działalności Centrum Terapii Kecler 

Terapia Depresji | Lęków | Nerwic

Terapia Indywidualna | Grupowa  

Grupy Wsparcia   

    Terapia Rodzinna | Par

Terapia Dzieci i Młodzieży

Diagnozy Specjalistyczne

Mediacje

Szkoła dla rodziców i wychowawców

REKONTRUKCJA WIĘZI, ODBUDOWA RELACJI

Grupy i terapie indywidualne korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Szkolenia specjalistyczne

Praca naukowo-badawcza 

Centrum Terapii Kecler

Ogłasza stały nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy grupowej lub indywidualnej.

Jeżeli:

 • nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny,
 • zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji (złość, gniew, irytacja),
 • osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
 • darzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych a w domu są ciągłe nieporozumienia i kłótnie.

Umożliwimy Tobie:

 • dokonania zmian w życiu rodzinnym,

 • rozwinięcie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,

 • zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,

 • ukształtowanie nowych umiejętności (bez przemocy) w zakresie wychowywania dzieci,

 • nabycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz różnych metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,

 • uzyskanie informacji o innych metodach terapeutycznych.

Uczestnicy programu po jego ukończeniu otrzymują stosowne  zaświadczenie.

Rejestracja wizyt / Informacja: tel. 502 490 553
e-mail: gabinetctk@gmail.comKurs dla rodziców – Dziecko w rozwodzie. 
Jak krok po kroku przeprowadzić dziecko przez rozwód-rozstanie.
 • Kurs skierowany jest do rodziców dzieci, którzy planują rozwód/rozstanie lub są w jego trakcie.
 • Zachęcamy  również do udziału rodziców po formalnym rozwodzie.

Celem nadrzędnym kursu będzie uzyskanie niezbędnych informacji jak przygotować dziecko do rozwodu, by nie utraciło poczucia bezpieczeństwa? Jak i kiedy powiedzieć dziecku o rozstaniu rodziców? Jak pomóc dziecku by nie czuło się odtrącone? Jak można walczyć o dziecko przy rozwodzie, by nadal miało poczucie kochania przez rodziców? Jak można zapobiec obniżeniu samooceny dziecka rozwiedzionych rodziców?


Rejestracja wizyt / Informacja: tel. 502 490 553
e-mail: gabinetctk@gmail.com


Warsztaty profilaktyczne

        
       Jeżeli chcesz:
 •  zwiększyć kompetencje społeczne Twojego dziecka,
 • zwiększyć umiejętności Twojego dziecka w radzeniu sobie w sposób konstruktywny z wyzwaniami okresu dojrzewania,
 • zwiększyć umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi m.in. poznanie sposobów rozładowywania napięcia w sposób kontrolowany i akceptowany społecznie.
To zapraszamy na warsztaty profilaktyczne prowadzone
przez nasze Centrum. 
 • Celem warsztatów profilaktycznych jest zapobieganie objawom agresji u dziecka,
 • Zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci, 
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, 
 • wskazanie sposobów radzenia sobie z własną i również z cudzą agresją,
 • kształtowanie umiejętności negocjacyjnych i umiejętności współpracy.
Jednak najważniejszym celem jest wskazanie dzieciom konstruktywnych sposobów radzenia sobie alternatywnych do przemocy i innych zachowań niekonstruktywnych.

Rejestracja wizyt / Informacja: tel. 502 490 553
e-mail: gabinetctk@gmail.com

Akademia
Psychologii Przetrwania

 
Przygoda
Nauka
Rozwój